TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar angående utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

TLV har lämnat synpunkter på SOU 2012:75 – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.

Publicerad 22 februari 2013