Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

TLV har inga synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Publicerad 10 maj 2013