TLV logotyp
TLV logotyp

Ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel

TLV har lämnat synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

Publicerad 13 maj 2013