TLV logotyp
TLV logotyp

Miljöpremie och försäkringsskydd i läkemedelsförmånerna

TLV har lämnat synpunkter på Socialdepartementets delbetänkande SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna.

Publicerad 16 september 2013