Ansvarsfull hälso- och sjukvård

TLV har lämnat synpunkter på Socialdepartementets slutbetänkande SOU 2013:44 - Ansvarsfull hälso- och sjukvård.

Publicerad 18 november 2013