TLV logotyp
TLV logotyp

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel

TLV har lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

Publicerad 21 november 2013