TLV logotyp
TLV logotyp

Tydligare beredning av myndighetsföreskrifter

TLV har lämnat synpunkter på finansdepartementets promemoria "Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter".

Publicerad 30 maj 2014