TLV logotyp
TLV logotyp

Samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

TLV har lämnat synpunkter på socialdepartementets promemoria Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- sjukvård och socialtjänst.

Publicerad 15 december 2014