Kostnadsfria läkemedel för barn

TLV har inget att erinra mot socialdepartementets förslag om kostnadsfria läkemedel för barn. Vi har lämnat synpunkter på förslaget.

Publicerad 27 mars 2015