TLV logotyp
TLV logotyp

Förskrivning av vissa livsmedel

TLV har lämnat synpunkter på Läkemedelsverkets remiss "Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel".

Publicerad 12 maj 2015