TLV logotyp
TLV logotyp

Om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

TLV har lämnat synpunkter på socialdepartementets förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Publicerad 22 augusti 2016