E-hälsomyndighetens förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Liiv

TLV har lämnat synpunkter på E-hälsomyndighetens förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Liiv.

Publicerad 15 december 2016