TLV logotyp
TLV logotyp

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) instämmer till förslaget att vissa offentliga funktionärer har skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument.

Motiveringen till ställningstagandet är att insiderinformation förekommer inom TLV för vissa branscher som omfattas av TLV:s mymndighetsuppgifter.

Publicerad 08 september 2017