TLV logotyp
TLV logotyp

Yttrande över betänkande om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) och tillstyrker förslaget om bestämmelse i forskningsdatalagen.

Publicerad 06 december 2017