Remissvar över Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit, Ds 2018:2

TLV har lämnat remissvar på Finansdepartementets remiss gällande Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit, Ds 2018:2.

Publicerad 21 mars 2018