Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

TLV har lämnat remissvar på Socialstyrelsens remissförslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård.

Publicerad 12 september 2018