TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar över betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel

TLV har lämnat remissvar över Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89).

Publicerad 10 maj 2019