Remissvar: Nya och ändrade föreskrifter från Läkemedelsverket

TLV har yttrat sig över Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2019:xx) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.

Publicerad 09 oktober 2019