TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

TLV har lämnat ett yttrande över Socialdepartementets remiss av Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika (diarienummer S2019/01024/FS)

Publicerad 19 mars 2020