TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2

TLV har lämnat ett yttrande över Socialdepartementets remiss (diarienummer S2020/00051/FS) gällande förslag på anpassningar av svensk rätt till två nya EU-förordningar på det medicintekniska området, vilka i dagligt tal brukar förkortas MDR och IVDR.

Publicerad 01 april 2020