TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Yttrande på E-hälsomyndighetens förslag om avgifter för öppenvårdsapotek

TLV har lämnat ett yttrande på E-hälsomyndighetens remiss angående förslag till nya föreskrifter (TLVFS 2014:5) om avgifter för öppenvårdsapoteken i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan. (E-hälsomyndigheten, dnr 2019/06014)

Publicerad 03 april 2020