TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Yttrande på E-hälsomyndighetens förslag om avgifter för öppenvårdsapotek

TLV har lämnat ett yttrande på E-hälsomyndighetens remiss angående förslag till nya föreskrifter (TLVFS 2014:5) om avgifter för öppenvårdsapoteken i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan. (E-hälsomyndigheten, dnr 2019/06014)

Publicerad 03 april 2020

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter