TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Yttrande över Tillitsdelegationens förslag

TLV har lämnat ett yttrande över Finansdepartementets remiss (dnr Fi2019/03441/SFÖ) gällande förslag om tillitsbaserad styrning och ledning i staten.

Publicerad 21 april 2020