TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till hantering av hållbarhet av läkemedel vid bristsituationer

TLV har lämnat ett yttrande över Läkemedelsverkets remiss (Dnr 4.1.1-2020-046373) av förslag till hantering av hållbarhet av läkemedel vid bristsituationer som kan uppkomma på grund av pågående pandemi.

Publicerad 04 juni 2020