TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Ändring i föreskrifter från Läkemedelsverket

TLV har yttrat sig över Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (ny övergångsbestämmelse).

Publicerad 24 juni 2020