TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Yttrande över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret

TLV har lämnat ett yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23).

Publicerad 25 juni 2020