TLV logotyp
TLV logotyp

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

TLV har lämnat ett yttrande över Socialdepartementets remiss (diarienummer S2020/01396/SOF) gällande förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik, inklusive förslag kring bland annat samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.

Publicerad 02 juli 2020