Remissvar: Förlängd giltighetstid för Läkemedelsverkets föreskrifter

TLV har lämnat ett yttrande till Läkemedelsverkets rörande deras förslag om förlängd giltighetstid för Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2020:20. (3.1.1-2020-099345)

Publicerad 01 december 2020