TLV logotyp
TLV logotyp

Yttrande avseende Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel

TLV har lämnat ett yttrande över Socialdepartementets remiss (diarienummer S2020/05515/FS) gällande Läkemedelsverkets förslag på avgiftsförändringar för kliniska prövningar.

Publicerad 17 december 2020