TLV logotyp
TLV logotyp

Yttrande över förslag till justering av avgifter för öppenvårdsapotek

TLV har lämnat ett yttrande till Socialdepartementet över Remiss av Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dos (dnr. S2020/01067).

Publicerad 22 december 2020