Remissvar: Föreskrifter från Socialstyrelsen om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

TLV har lämnat ett yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna föreslås med anledning av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) blir tillämplig den 26 maj 2021.

Publicerad 20 april 2021