TLV logotyp
TLV logotyp

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

TLV har lämnat ett yttrande över betänkandet SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården.

Publicerad 14 juli 2021