TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: yttrande över förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

TLV har lämnat ett yttrande till Regeringskansliet över förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Publicerad 23 augusti 2021