TLV logotyp
TLV logotyp

Remissvar: Yttrande över betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) (Ju2021/00971)

TLV har yttrat sig på remiss betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25).

Publicerad 25 mars 2022