Upphandlingar

TLV upphandlar varor och tjänster till den egna verksamheten. En stor del av inköpen sker via de statliga ramavtal som finns inom olika områden.

Vi följer lagen om offentlig upphandling vid våra inköp.

På e-Avrop hittar du TLV:s aktuella upphandlingar. På e-Avrop kan du också ta del av förfrågningsunderlag, bilagor och tillhörande information. Se länk under relaterad information till höger.

Mer information om offentlig upphandling finns på Upphandlingsmyndigheten. Se länk under relaterad information till höger.

Senast uppdaterad 23 juni 2020