TLV logotyp

Du är här:

LFN tidigarelägger två genomgångar

LFN har beslutat att tidigarelägga genomgångarna av läkemedel mot reumatism och läkemedel mot benskörhet. Vi planerar att starta dessa i april 2008. Anledningen till att vi ändrar i turordningen för genomgången av läkemedelssortimentet är att vi samarbetar med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.

Vi tittar nu på vilka enskilda läkemedel som ska omfattas av genomgångarna av läkemedel mot reumatism och läkemedel mot benskörhet.

Vi kan komma att flytta enskilda läkemedel både till och från dessa båda läkemedelsgrupper. Läkemedel som utgör behandlingsalternativ för samma sjukdomstillstånd bör så långt möjligt gås igenom samtidigt. (Se vidare riktlinjerna för arbetet med genomgången av läkemedelssortimentet sidan 8.)

Under november kommer vi att presentera vilka läkemedel som ingår i respektive genomgång.

Från det att vi startar genomgångarna av läkemedel mot reumatism och läkemedel mot benskörhet har berörda läkemedelsföretag som vanligt åtta veckor på sig att skicka in underlag till oss.

De uppskjutna genomgångarna av läkemedel mot blodbrist och läkemedel mot blödningsrubbningar påbörjas tidigast under första halvåret 2009. En mer exakt uppgift om när vi planerar att starta dessa genomgångar återkommer vi med i juni 2008.

Publicerad 05 november 2008

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV