Klart med överklaganden efter magsyragenomgång

Vi har nu en samlad bild av de beslut som överklagats i genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra.

Här följer information om läkemedel som kommer att vara subventionerade även efter den 1 maj 2006 och vilka läkemedel som därefter förlorar sin subvention.

Publicerad 06 november 2008