TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nationellt produktregister för säkrare läkemedelsinformation

Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, Läkemedelsindustriföreningen och Apoteket AB driver ett projekt med syfte att utveckla ett nationellt produktregister för läkemedel för hantering av kvalitetssäkrad produktinformation om läkemedel.

Publicerad 07 november 2008