TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

TLV avslår subvention för Asmanex

Astmaläkemedlet Asmanex kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har ansökt på nytt om subvention men TLV bedömer fortfarande att Asmanex är för dyrt i jämförelse med likvärdiga läkemedel.

TLV presenterade i maj 2007 besluten i genomgången av de läkemedel mot astma, KOL och hosta som då ingick i högkostnadsskyddet. Det visade sig att Asmanex var 60-70 procent dyrare än det billigaste alternativet med likartad effekt.

- Onödigt dyra läkemedel ska inte subventioneras när det finns alternativ till lägre pris med likvärdig medicinsk effekt. Även denna gång har vi gjort bedömningen att Asmanex har ett för högt pris och ska därför inte subventioneras. Vårt uppdrag är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel, säger Niklas Hedberg, chef för avdelningen för nya läkemedel.

Företaget som står bakom produkten överklagade beslutet till länsrätten som i sin tur inte beviljade företagets överklagande. I och med detta förlorade Asmanex sin subvention.

Företaget har därefter ansökt om subvention för Asmanex på nytt. I ansökan angavs ett lägre pris än tidigare. TLV bedömer dock att priset är för högt i förhållande till nyttan.

Publicerad 19 november 2009