TLV logotyp

Du är här:

TLV positivt till att pröva rekvisitionsläkemedel

På uppdrag av regeringen har vi undersökt förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården.

Vi anser att TLV bör få i uppgift att göra sådana bedömningar eftersom det kan medföra en rad fördelar. Framför allt handlar det om att ge landstingen tillgång till bättre kunskapsunderlag i arbetet med att åstadkomma en effektivare och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

För att vi ska kunna genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel krävs ett internt utvecklingsarbete inom myndigheten samt konkreta överenskommelser med de intressenter som behöver bidra med underlag. Bland annat krävs att läkemedelsindustrin åtar sig att lämna ut de uppgifter som vi behöver.

I den rapport som lämnats till regeringen föreslår vi att ett uppdrag att pröva rekvisitionsläkemedel bedrivs i form av en försöksverksamhet under två år för att sedan utvärderas.

Publicerad 06 maj 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV