TLV logotyp

Du är här:

Vi ska pröva rekvisitionsläkemedel

Vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården.

Till att börja med kommer verksamheten att vara på försök under två år. Landstingen ska komma med önskemål om vilka läkemedel de vill ha granskade. Vi kommer att titta på vilken effekt läkemedlen har och väga detta mot kostnaden.

Vår uppgift är att bidra med kunskapsunderlag till landstingen, det är sedan upp till landstingen själva att fatta beslut om hur dessa läkemedel ska användas.

Publicerad 18 november 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV