TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

TLV:s svar på fråga från 4-länsgruppen angående TNF-alfa-hämmare

Vi har fått en skrivelse från 4-länsgruppen med önskemål om att priset på TNF-alfa-hämmare ska omprövas på grund av en kraftigt utökad patientpopulation.

Svaret till 4-länsgruppen och det ursprungliga brevet hittar ni i menyn till höger.

Publicerad 25 maj 2011