TLV logotyp

Du är här:

Enhetliga krav på att redovisa bindningar och jäv

Fyra statliga myndigheter med medicinsk inriktning har kommit överens om gemensamma regler rörande redovisning av bindningar och jäv hos de experter som anlitas. Myndigheterna har redan tidigare ställt sådana krav men rutinerna har inte varit gemensamma.

Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen har gått samman i ett arbete för att ytterligare öka uppmärksamheten kring frågor om objektivitet, saklighet och opartiskhet bland medicinska experter.

Myndigheterna måste leva upp till regeringsformens krav på objektivitet, saklighet och opartiskhet. Medverkan av externa experter spelar en viktig roll i myndigheternas arbete. Det är därför viktigt att även de experter som anlitas för ett uppdrag uppfyller objektivitetskraven.

De fyra myndigheterna har därför tagit fram en gemensam informationsskrift med enhetliga rutiner. Tilltänkta experter ska skriva under en jävsdeklaration där de ska redovisa exempelvis aktieinnehav eller personliga relationer som kan ha en koppling till uppdraget. Myndigheterna har redan tidigare ställt sådana krav men nu blir rutinerna lika.

Kontaktpersoner:
Leif Lundquist, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, telefon 08 568 420 62,
Jane Ahlqvist-Rastad, Läkemedelsverket, telefon 018 17 46 00,
Nina Rehnqvist, SBU, telefon 08 412 32 00,
Nils Blom, Socialstyrelsen, telefon 08 555 533 70,

Publicerad 07 september 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV