TLV logotyp

Du är här:

Pradaxa subventioneras för förmaksflimmer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Pradaxa ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning. I sitt beslut säger TLV att Pradaxa är ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av förmaksflimmer.

Läkemedlet Waran är idag standardbehandling för att förebygga stroke hos patienter som lider av förmaksflimmer. Nu har TLV:s genomgång av Pradaxa visat att kostnaden för läkemedlet är rimlig utifrån den patientnytta som läkemedlet ger. TLV beslutar därför att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.

- Kostnaden för behandling med Pradaxa är högre än den för Waran. Men det som ändå gör att kostnaden för Pradaxa är rimlig är framför allt den lägre risken för hjärnblödning, säger Fredrika Rydén som är medicinsk utredare på TLV.

Företaget ska enligt beslutet följa upp användningen av Pradaxa. Beslutet börjar gälla från den 1 december 2011.

Socialstyrelsen har i en preliminär version av sin komplettering av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och strokesjukvård lämnat en rekommendation för hur Pradaxa ska användas. Socialstyrelsen beräknas offentliggöra den slutgiltiga versionen av riktlinjerna i mitten av december 2011.

Fakta om förmaksflimmer
180 000 svenskar beräknas lida av förmaksflimmer. Förmaksflimmer ökar risken för att det bildas blodproppar som via blodbanan förs runt i kroppen. Den största faran vid förmaksflimmer är risken att patienten drabbas av en stroke (slaganfall) samt riskerar att utveckla hjärtsvikt. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i landet, efter hjärtinfarkt och cancer.

Publicerad 01 december 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV