TLV logotyp

Du är här:

Prissänkningar på TNF-hämmare frigör årligen uppemot 80 miljoner kronor

Tack vare prissänkningar på TNF-hämmare frigörs uppemot åttio miljoner kronor varje år. Det innebär att fler patienter kan behandlas till samma kostnad som tidigare.

- Prissänkningarna på dessa effektiva läkemedel är mycket välkomna. Även i fortsättningen är det viktigt att vården tar stor hänsyn till priset när det skrivs ut. Det är så vården kan signalera att priskonkurrens lönar sig, säger hälsoekonom Gustaf Befrits på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TNF-hämmare har funnits på marknaden i över tio år. Trots detta saknas fortfarande direkt jämförande studier. Det är inte visat att det finns avgörande skillnader mellan de olika TNF-hämmarna. Därför anser TLV att TNF-hämmarna är effektmässigt likvärdiga på gruppnivå, dvs. vid behandling av en hel population.
I och med att TLV ser TNF-hämmarna som likvärdiga finns det ingen anledning för priserna att skilja sig åt. Två företag har valt att sänka sina priser med cirka fem procent. Detta frigör minst 77 miljoner kronor per år vilket gynnar patienterna eftersom fler kan behandlas till samma kostnad som tidigare.

Prissänkningarna träder ikraft den 1 januari 2012.

Publicerad 20 december 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV