TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Journalföringen inom tandvården behöver förbättras

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i ett samverkansprojekt om journalföring inom tandvården konstaterat att det finns ett behov av förbättringar.

Förbättringarna gäller bland annat journalföring av patientens hälsa, märkning av röntgenbilder och fotografier, beskrivning av röntgenfynd, journalföring av använda material och läkemedel samt journalföring av behandlingsplaner och kostnadsförslag.

Syftet med projektet har varit att kartlägga dokumentationen i ett antal patientjournaler, identifiera eventuella brister i journalföringen, och utifrån underlaget överväga eventuella insatser.

Publicerad 11 maj 2012