TLV logotyp

Du är här:

TLV överklagar kammarrättens dom avseende MiniLink

Kammarrättens dom i ärendet rörande MiniLink och tillhörande sensorer och testplugg ger ingen tydlig ledning i hur begreppet förbrukningsartikel ska tolkas. Därför väljer TLV att överklaga kammarrättens dom.

Sakfrågan i det här målet är om en produkt är att betrakta som en förbrukningsartikel i lagens mening, en fråga där det inte finns någon tydlig rättspraxis. TLV anser att det är viktigt att rättspraxis tydliggörs.

Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ger inte mycket ledning om vad som avses med begreppet förbrukningsartikel. Det framgår endast att det är produkter för att tillföra kroppen läkemedel eller produkter för egenkontroll av medicinering. Förarbetena till lagen är 15 år gamla och inte särskilt belysande.

En tydligare definition av vad som krävs för att en produkt ska kunna betraktas som en förbrukningsartikel är viktig för den framtida rättstillämpningen.

Publicerad 17 september 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV