Remiss om ändringar i tandvårdsstödet

TLV skickar nu ut en remiss till ett 40-tal instanser om ändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Det är ett fåtal mindre ändringar och förtydliganden som föreslås. De planeras träda i kraft den 1 september 2013, vilket är samtidigt som den årliga översynen av tandvårdsstödets referenspriser och högkostnadsnivåer.

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beräknas ta beslut om de föreslagna förändringarna i april.

Publicerad 13 februari 2013