TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Äldres hälsa lika mycket värd som yngres

Under den senaste tiden har det varit en debatt i media kring hur vi gör när vi bedömer om ett läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Det är PRO som har reagerat på en olycklig formulering från oss som kan uppfattas som att äldres hälsa inte skulle vara lika mycket värd som yngres. Detta är definitivt inte vår uppfattning och vi beklagar den formuleringen. Vi är beredda att acceptera en mycket hög kostnad för en behandling som kan förlänga livet för svårt sjuka patienter alldeles oavsett deras ålder.

Publicerad 19 mars 2013