TLV logotyp

Du är här:

Delrapport om medicinteknikprojekt

Idag har TLV skickat in en delrapport till regeringen. I rapporten redogör vi för hur långt vi har kommit i vårt uppdrag om medicinteknik.

TLV fick under våren 2012 ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Verksamheten bedrivs som en försöksverksamhet och omfattar fem produktgrupper, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, implanterbar defibrillator, hemblodtrycksmätning samt luftdusch för astmatiker.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2013. Slutredovisningen ska bestå av dels kunskapsunderlag i form av hälsoekonomiska bedömningar av de utvalda medicintekniska produktgrupperna, dels en bedömning av om försöksverksamheten bör permanentas och hur den i så fall bör utformas.

I delrapporten som vi nu har skickat in till regeringen framgår hur långt vi har kommit, vilka vi har samrått med, preliminära ställningstaganden samt kvarstående frågeställningar. TLV anser att verksamheten bör bli permanent, det kommer bland annat att bidra till att användningen av medicintekniska produkter på sikt ska kunna bli mer kostnadseffektiv och likvärdig över hela landet.

Publicerad 30 april 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV