TLV logotyp

Du är här:

Kunskapsunderlag samt beslut om subvention av Adcetris

TLV har fattat beslut om subvention av Adcetris samt tagit fram ett kunskapsunderlag om Adcetris i det så kallade klinikläkemedelsprojektet.

Kunskapsunderlag till landstingen om Adcetris

Klinikläkemedelsprojekt ingår som en del av den nationella läkemedelstrategin för att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel. NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) väljer ut vilka läkemedel som ska utvärderas i klinikläkemedelsprojektet och Adcetris är ett av dem.

NLT-gruppen (Nya läkemedelsterapier) är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. Gruppen värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Inom projektet fattar TLV inte några beslut om läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att NLT-gruppen ska få ett bättre underlag för sina rekommendationer och att landstingen ska kunna fatta bättre beslut.

Beslut om att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddet

Samtidigt som TLV fick i uppdrag av NLT-gruppen att ta fram ett kunskapsunderlag för Adcetris, ansökte företaget om att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.

För Adcetris har vår expertnämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, fattat ett beslut att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddet.

Länkar till kunskapsunderlaget samt subventionsbeslutet på finns till höger.

Publicerad 28 juni 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV